احداث بوستان سلام


بوستان سلام در ناحیه مینودر قزوین

هدف : افزايش سرانه فضاي سبز
اعتبار : 10 ميليارد ريال
امکانات: آلاچيق، سرويس بهداشتي، فضاهاي ورزشي، نيمکت، بازيگاه کودک و غيره

مساحت: 6هزار و 500مترمربع
 

  •