شرح وظايف شهرداري منطقه سه

کيومرث فدايي‌فر

مدير منطقه سه شهرداري قزوين

 

تحصيلات:

 • کارشناس ارشد برنامه‌ريزي شهري
 • کارشناس مهندسي عمران
 • داراي پروانه اشتغال نظام مهندسي پايه يک نظارت-طراحي-اجرا

سوابق اجرايي:

 • اداره راه روستايي جهادسازندگي سابق
 • مهندسي منطقه يکم دريايي دوران خدمت مقدس سربازي
 • اداره آب و فاضلاب شهري قزوين
 • کارشناس شهرسازي منطقه دو شهرداري قزوين
 • مسوول طرح تفضيلي منطقه دو شهرداري قزوين
 • کارشناس اداره نظارت فني صدور پروانههاي ساختماني و عضو کميته فني شهرداري قزوين
 • مدير شهرسازي منطقه يک شهرداري قزوين
 • مدير شهرسازي منطقه دو شهرداري قزوين
 • معاون منطقه يک شهرداري قزوين
 • معاون منطقه دو شهرداري قزوين
 • مدير منطقه يک شهرداري قزوين
 • مدير منطقه سه شهرداري قزوين
 • عضو ستاد مديريت بحران شهرداري قزوين
 • عضو ستاد تدوين برنامه پنج ساله شهرداري و رئيس کارگروه منطقه سه
 • نماينده دائمي شهرداري قزوين در شوراي آموزش و پرورش شهر قزوين
 • عضو کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در شهرداري قزوين
 • عضو کميته تدوين برنامه استراتژيک شهر
 • عضو کميته سياستگذاري پسماندهاي عمراني و ساختماني
 • عضو کميته شهرسازي شهرداري قزوين
 • عضو کميته نظام پيشنهادات شهرداري قزوين
 • عضو گروه ارزيابي براي تقويم اراضي کشاورزي و باغات واقع در طرح هاي نوسازي و عمران شهري