د فدائی فرDirector speak

Director speak Tuesday Qazvin Municipality First letter ...   God Shakrym the prosperity and the Sheriff s single cad of service to people and hopefully the...

نخستین جشنواره عکاسی منطقه 3 شهرداری قزوین

  نخستین جشنواره عکاسی منطقه 3 شهرداری قزوین     موضوعات جشنواره : -عمران و شهرسازی -ترافیک -المان ها -فضای سبز -منظر شهری -خدمات شهری -عملکردهای مفید در محدوده...

شرح وظايف

three Duties municipality Article 55 municipal laws 1. Create Vkvchh streets and fields and public gardens and Hungarian water passages about law and development topic....

بوستان 2 هکتاری پونک

  بوستان جدید 2هکتاری در پونک با اعتبار 2 میلیارد تومان در سال جاری احداث می‌شود.

آسفالت معابر اصلی

  آسفالت معابر اصلی منطقه سه شهرداری قزوین در سال جاری با اعتبار 2 میلیارد و 500میلیون تومان در راستای افزایش رفاه حال شهروندان اجرایی خواهد شد.

بوستان سلام

  بوستان محلی سلام با اعتبار یک میلیارد تومان در ناحیه مینودر قزوین در مساحت 6هزار و 500مترمربع با امکانات رفاهی از جمله آلاچيق، سرويس بهداشتي، فضاهاي ورزشي، نيمکت، بازيگاه کودک و غيره...