پروژه جاده سلامت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در سال 1397 به بهره داری رسید

این جاده با امکانات ورزشی و سرویس بهداشتی و با هدف ارتقاء سطح سلامت شهروندان قزوینی افتتاح شد