تماس با ما شهرداري منطقه سه

 

 

شما مي توانيد از طريق تماس با ما پيغام خود را به مسئول مورد نظر ارسال نماييد

نشاني : قزوين، خيابان نوروزيان – بلوار امام خميني – شهرداري منطقه سه

تلفن : 7-33651985

نمابر : 33656803

نشاني پست الکترونيک : mantaghe_3@qazvin.ir