واحد روابط عمومي

 

حضور و وجود ‌‍ « روابط عمومي » در حيات اجتماعي ما بيانگر نياز جامعه به نهادي براي تنظيم تعامل سازمانها با مردم و ارائه ي خدمات خاصي به آنان است

    اعتبار و بقاي « روابط عمومي » به نوع تصميم ها و چگونگي اقدامات براي تامين نيازهاي مردم و سازمانها بستگي دارد و چنانچه اين خدمات و فعاليتها، هم به لحاظ كمٌي و هم كيفي از سوي جامعه مورد پذيرش واقع نشود، ناخشنودي عمومي ، مجالي براي حفظ اعتبار و بقاي « روابط عمومي » نخواهد گذاشت اينها و دهها واقعيت ديگر روابط عمومي ها را تبلور و جلوه گاه فعاليت هاي کاملا جديد نموده است که تحقق اين جلوه ها و تبلورها جز با آموزش هدفمند و هوشمندانه ميسر نيست

جامعه پر رويداد امروز ايران و تحولات اجتماعي موجود، چنان بر روابط عمومي ها و نوع فعاليت و رويکرد آنان موثر افتاده است که به جرات مي توان به روابط عمومي هايي که به دور از اين غوغا و بصيرت سنتي در حال فعاليت هستند گفت که بر فعاليت ارتباطي تان هيچ اثر ارتباطي بار نيست و بودن يا نبودنتان يکي است و گاه حتي بودنتان مضر و نبودنتان به نفع سازمان است.
فعاليت هايي که بدون توجه به نياز اطلاعاتي مخاطب و بي اعتنا به سوال هاي متعددي که در جستجوي پاسخ هستند صورت مي گيرد، نه تنها به تنوير افکار عمومي کمک نمي کنند، بلکه سوالهاي جديد بر سوال هاي قبلي مي افزايند و فعاليت ما، زمينه را براي ديگران يعني رقبا و مخالفين صنفي و سياسي فراهم مي نمايد تا پاسخ دلخواه خود را بر اذهان تشنه بنشاند و راه را بر فعاليت هاي ارتباطي کم رمق ما ببندد

يکي از نقشهاي مهم روابط عمومي در سازمان تحقق اهداف مصوب موسسه است روابط عمومي شهرداري منطقه ? طي سال ?9 تمامي سعي و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف سازمان و به منظور اطلاع رساني بهينه به شهروندان و حل مشکلات آنان بکار گرفته است روابط عمومي منطقه علاوه بر فعاليت هاي انجام شده به صورت دائمي به سفارش حوزه هاي مختلف نيز کارهايي به شرح ذيل انجام مي دهد : پرينت ، عکاسي ، فيلمبرداري ،طراحي ، چاپ ، تهيه گزارش ، پيگيري و هماهنگي ديگر

روابط عمومي شهرداري منطقه 3 تمامي سعي و تلاش خود را بکار گرفته است تا به نحوي شايسته در راستاي اهداف از پيش تعريف شده منطقه عمل نمايد و پاسخگوي نياز شهروندان گردد . اميد است در سالهاي آتي با تلاش و کوشش فراينده پرسنل خود از سبک و سياق يک واحد اجرائي صرف به واحد برنامه ريز و راهگشا تبديل گردد.