دیدار با مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین