بوستان جدید 2هکتاری در پونک با اعتبار 2 میلیارد تومان در سال جاری احداث می‌شود.