اهدای جوایز برندگان دومین دوره مسابقات نهج البلاغه شهرداری منطقه سه قزوین