دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

مناسب سازی پیاده راه بلوار شهید چگینی

مناسب سازی پیاده راه بلوار شهید چگینی

—پیمانکار: شرکت عمران امید کا سپین
—
—تاریخ عقد قرارداد: 1399/09/29
—
—مبلغ پیمان: 3/2 میلیارد تومان
—
—مدت پیمان: 12ماه
—
—درصد پیشرفت فیزیکی: 90%
—
—درصد پیشرفت ریالی: 83%

مساحت کل : 19800 متر مربع

مساحت فضای سبز: 5900 متر مربع

تصاویر مرتبط