دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

آماده سازی اراضی بالای اتوبان (عظیمیه)

آماده سازی اراضی بالای اتوبان (عظیمیه)

—پیمانکار: سازمان عمران شهرداری قزوین — —تاریخ عقد قرارداد: 1400/02/11 — —مبلغ پیمان: 2 میلیا رد تو مان — —مدت پیمان: 12ماه — —درصد پیشرفت فیزیکی: 125% — —درصد پیشرفت ریالی: 79%

 

 • —پیمانکار: سازمان عمران شهرداری قزوین
 •  
 • —تاریخ عقد قرارداد: 1400/02/11
 • —
 • —مبلغ پیمان: 2 میلیا رد تو مان
 • —
 • —مدت پیمان: 12ماه
 • —
 • —درصد پیشرفت فیزیکی: 125%
 • —
 • —درصد پیشرفت ریالی: 79%
 • شامل سه فاز :

  جنوبی :پایین جاده امیر آباد به مساحت 85 هکتار(60% پیشرفت فیزیکی)

  میانی: بالای جاده امیر آباد و پایین جاده اکبر آباد به مساحت 140 هکتار(15% پیشرفت فیزیکی)

  شمالی : بالای جاده اکبر آباد به مساحت 105 هکتار(5%پیشرفت فیزیکی)

 •  

  مبلغ هزینه شده توسط شهرداری تا هم اکنون : حدود 15 میلیارد تومان

  اقدامات انجام گرفته در سال 1400: اجرای بستر حدود 17500 متر مربع و

  اجرای توونان حدود 5500 متر مکعب

  عملیات اجرایی از ابتدا :

  خاکبرداری:92500 متر مکعب،بستر سازی:63200 متر مربع،توونان :37000 متر مکعب

  بیس ریزی:9900 مترمکعب،جدولگذاری:500 مترمکعب، بتن ریزی:300 متر مکعب

   

   

تصاویر مرتبط