چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶

پروژه احداث آتش نشانی شهرک اندیشه

پروژه احداث آتش نشانی شهرک اندیشه

پیمانکار : :شرکت بهسازان آینده قزوین تاریخ عقد قرارداد : 1399/12/10 مبلغ پیمان: 1 میلیارد و 200 میلیون تومان مدت پیمان: 12 ماه درصد پیشرفت فیزیکی: 85% درصد پیشرفت ریالی: 80%

پیمانکار : :شرکت بهسازان آینده قزوین

تاریخ عقد قرارداد: 1399/12/10

مبلغ پیمان: 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

مدت پیمان:  12  ماه

درصد پیشرفت فیزیکی: 85%

درصد پیشرفت ریالی: 80%

مساحت کل زمین: 880 مترمربع

مساحت بنا به انضمام آشیانه: 495 متر مربع

کاربری های همکف: آشیانه- انباری- اتاق افسرنگهبان- اتاق ریاست- خوابگاه- سالن ورزشی- اتاق فوریتهای پزشکی- نمازخانه- آشپزخانه- رختکن- سرویس بهداشتی

کاربری های طبقه اول: اتاق مجاور- خرپشته- بام

تصاویر مرتبط