چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

پارکهای محلی(جیبی) احداث شده در سطح منطقه

پارکهای محلی(جیبی) احداث شده در سطح منطقه 3

پارکهای محلی(جیبی) احداث شده در سطح منطقه 3

بازه زمانی: 1396-1400

پیمانکاران: به صورت ترکیبی پیمانکاران سطح منطقه

مساحت تقریبی : 20هزار متر مربع

بودجه: 5میلیارد تومان