چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

ایجاد فضای سبز بلوارهای اصلی مینودر و کوثر

ایجاد فضای سبز بلوارهای اصلی مینودر و کوثر

ایجاد فضای سبز بلوارهای اصلی مینودر و کوثر

بازه زمانی: 1397-1400

پیمانکاران: به صورت ترکیبی توسط پیمانکاران سطح منطقه

مساحت تقریبی: 2000 متر مربع

بودجه: 1میلیارد و 500میلیون تومان

تصاویر مرتبط